Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Το Έργο

Το έργο R.E.NewAL. SKILLS -⁠ Real Estate New Alternative Skills - αποσκοπεί στο να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Ο κύριος σκοπός του είναι η ένταξη γνώσεων σε σχέση με την υγεία και ευεξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των διαχειριστών ακινήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι την έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων και επωφελή λύσεων στον τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκών πιλοτικού προγράμματος που έχει ως ομάδα-στόχο νέους απόφοιτους και επαγγελματίες του τομέα των κτηματομεσιτικών.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να ενισχύσει με γνώσεις και εμπειρία την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων και νεαρών επαγγελματιών στον τομέα,
  • Να δώσουν την ευκαιρία σε μαθητευόμενους να σχεδιάσουν και διαχειριστούν καινοτόμες λύσεις που απασχολούνται στο χώρο των κτηματομεσιτικών, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην υγεία, την ευημερία, την ενεργειακή απόδοση, τον οικολογικό σχεδιασμό και τον αυτοματισμό,
  • Να συμβάλει στην διάδοση μιας βιώσιμης κουλτούρας στον τομέα, η οποία να ικανοποιεί της ανάγκες των εργαζομένων δίνοντας τους το κίνητρο για δημιουργικότητα και καινοτόμες ιδέες, με απώτερο σκοπό την καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Το έργο είναι μια κοινοπραξία 12 ειδικευμένων οργανισμών από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ισπανία) έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάδοση και αξιοποίηση τον αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κοινοπραξία αποτελείτε από τους οργανισμούς MasterandSkills Srl (ο συντονιστικός οργανισμός του έργου), Assoknowledge, eFM SPA, Aspect –Management and Intercultural Relations, NGO My World Association, Eurosuccess Consulting, Pyramid Services Ltd, Tojas Investimentos LDA, UBImedical, Tsikrikoni, I-Box Create S.L. και Ibonis European Research Projects S.L. Το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και άρχισε τον Δεκέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Το έργο προβλέπει να υλοποιηθούν τα πιο κάτω:

  • Εκθέσεις, έρευνα και ένα σχέδιο ποιοτικού περιεχομένου για τον ορισμό του προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαχειριστώ στον τομέα τον κτηματομεσιτικών,
  • 1 εγχειρίδιο για τον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαχειριστώ στον τομέα τον κτηματομεσιτικών,
  • 3 υποτροφίες πρακτικής άσκησης,
  • μια βάση δεδομένων για το περιεχόμενο της επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του RENewAL και την αξιολογημένων τον προφίλ των εκπαιδευομένων,
  • Καθορισμός των όρων για την προώθηση, αξιολόγηση, αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του RENewAL,
  • 4 Εκπαιδευτικές ενότητεςs (720 ώρες συμπεριλαμβανομένου 30 πρακτικών ασκήσεων),
  • 30 εκθέσεις αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχεδιασμένες από εκπαιδευτικούς και μια έκθεση για την ανάλυση προβλημάτων και μεθόδων αντιμετώπισης τους , σχετικά με το Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του RENewAL.

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;