Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

3η Διαδικτυακή Συνάντηση της Κοινοπραξίας

Στις 18 Οκτωβρίου 2018, διεξάχθηκε η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση της κοινοπραξίας. Ήταν μια ευκαιρία για να γίνει μια σύντομη σύνοψη τις προόδου του έργου R.E.NewAL Skills καθώς και να μοιραστούν οι εταίροι μεταξύ τους ιδέες και προτάσεις για βελτίωση.

Κατά την συνάντηση, οι υπεύθυνη των Πακέτων Εργασίας έδωσα λεπτομερή επεξήγηση για τα αποτελέσματα που παράχθηκαν μέχρι αυτή την στιγμή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα Πακέτα 2 και 4 του έργου. Τα αποτελέσματα του Πακέτο Εργασίας 2 θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα.

Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας 6 μοιράστηκε μελλοντικές στρατηγικές δραστηριοποίησης των εταίρων για διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας μεταξύ της κοινοπραξίας, Τελειώνοντας, όλοι οι εταίροι εξέφρασαν ιδέες και προτάσεις για την εφαρμογή του έργου RENewAl Skills.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;