Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οργάνωσης της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Κάποιοι από τους εταίρους έχουν ήδη συνεργαστεί στον παρελθόν στο πλαίσιο προγραμμάτων LdV:

 

MasterandSkills Srl - Italy

Mands trasparente

Η Masterandskills είναι μια επιχειρηματική σχολή η οποία έχει σχεδιαστέι και συντονίζεται από ακαδημαϊκούς, συντονιστές, επιχειρηματίες, εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους όπου παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα. Στόχος: η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της βελτίωση των σχέσεων του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων, την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσω της μεθοδικής ενσωμάτωση της μη-τυπικής εκπαίδευσης.


Η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας γίνεται από τα αρχικά στάδια εισδοχής στην Επιχειρηματική σχολή και συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού.


Το τμήμα Μέθοδων και Μοντέλων Οικονομίας, Επικράτεια και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Sapienza, στην Ρώμη, είναι για τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας προγραμμάτων σε συνεργασία με εταιρείες κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης, έρευνας αγοράς, διαχείρισης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης για Ευρωπαίους και εκτός Ευρώπης ενδιαφερόμενα μέρη. Η αποστολή του είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον έρευνας βασίζεται στην ενσωμάτωση των εργαλείων και διεπιστημονικές εννοιολογικές προσεγγίσεις για την περιγραφή και την ανάλυση των οικονομικών φαινομένων, τη διαχείριση της γης και την υποστήριξη στις αποφάσεις χρηματοδότησης.
Η αποστολή του Μands είναι να η αναδείξει του πανεπιστήμιου, της γνώση, των προγράμματα κατάρτισης για αλλαγή των σχεδίων διαχείρισης, την έρευνα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα επιχειρηματικά μοντέλα, διαβούλευση με τα σχέδια και την προηγμένη κατάρτιση προσαρμοσμένη από ό, τι η εταιρεία χρειάζεται. Το δεύτερο είναι να εισαγάγει από τις εταιρείες νέες ανάγκες εμπειρογνωμοσύνης με πλοιάρχους που προετοιμάζουν νέες διευθυντικές και επαγγελματικές προσωπικότητες.

Website: http://www.masterandskills.com/

 

 

ASSOKNOWLEDGE - Italy

logo assoknowledge 2.png 2

Η Assocnowledge (Ιταλικός σύνδεσμος εκπαίδευσης και μάθησης της καινοτομίας και τεχνολογικών υπηρεσιών) αντιπροσωπεύει τόσο εταιρείες κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού όσο και εταιρίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Η δραστηριότητα τους απευθύνεται και σε εταιρικά τμήματα «Ανθρώπινο Δυναμικό, Έρευνας και Ανάπτυξης» εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Βιομηχανίας.


Ο κύριος στόχος του συνδέσμου είναι να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη του τομέα του, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Στόχος της είναι η εκπροσώπηση και η προστασία των γενικών συμφερόντων του τομέα απασχόλησης του συνδέσμου στους διάφορους τομείς: τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό, σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τακτικό σχέδιο:

• να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών έναντι του πολιτικο-θεσμικού κόσμου και της αγοράς
• Υποστήριξη των ιδρυμάτων στις πιο κατάλληλες επιλογές για την ανάπτυξη μιας οικονομίας και κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση
• να αδράξουν τις καινοτομίες της αγοράς, των διαδικασιών και των προϊόντων μέσω προσεκτικής ανάλυσης της εξέλιξης της αγοράς γνώσεων
• διευκόλυνση του διαλόγου, ως στρατηγικού εργαλείου, μεταξύ προμηθευτών και χρηστών της γνώσης.
• να προωθήσει την υιοθέτηση οικονομικών και βιομηχανικών πολιτικών που προωθούν τον ανταγωνισμό για όλο το σύστημα παραγωγής
• Προώθηση της συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
• να προωθήσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από μεγάλες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
• να προωθήσει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
• Προώθηση της υιοθέτησης εκπαιδευτικών προτύπων που είναι αποδεκτά διεθνώς από επαγγελματίες του κλάδου

Website: http://www.assoknowledge.org/

 

 

eFM SPA - Italy

Logo eFM

EFM, ιδρύθηκε το 2000, με στόχο την καινοτόμο διαχείριση στο τομεά των κτηματομεσιτικών και την βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων στο χώρο εργασίας τους. Σήμερα EFM απασχολεί πάνω από 250 άτομα στα γραφεία της στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Ντουμπάι, στο Σάο Πάολο και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έχοντας ετήσιος κύκλο εργασιών για το 2016 περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Οι πελάτες είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς:. Βιομηχανικά (ENI, Finmeccanica, Lottomatica), Οικονομικών (Τράπεζα της Ιταλίας, BNL, Unicredit), Utilities & Media (ENEL, Telecom, Wind), Μεταφορών και Logistics (Ιταλικά Ταχυδρομεία, Aeroporti di Roma, SEA, Centostazioni), Κατασκευαστές (Astaldi, PIZZAROTTI), Δημόσια Διοίκηση (κρατική Υπηρεσία ιδιοκτησίας, Sogei), οι ιδιοκτήτες-ταμεία ιδιοκτησίας (CNPR, Fintecna ), Retail (Κόναντ, Despar, La Rinascente). EFM είναι πιστοποιημένη UNI EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και υιοθετεί έναν εσωτερικό κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 231/2001.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε μηχανολογία και αρχιτεκτονική (σχεδιασμός, διαχείριση έργων, δοκιμές, τεχνικοοικονομική διαχείριση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ενεργειακή διαχείριση κτιρίων) · Συμβουλευτικές υπηρεσίες (βελτιστοποίηση αγοράς, διαχείριση και έλεγχος των εγκαταστάσεων εγκατάστασης: συντήρηση, καθαρισμός, ασφάλεια, υποδοχή)? Πληροφοριακά Συστήματα (S.I. του Facility Management: BIM, ΟΣΔΑ, BMS? S. Ι για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Augmented Reality, Smart εργασίας: αισθητήρες, Virtual Βοηθοί να χρησιμοποιούν χώρους).

Website: http://www.efmnet.it/

 

 

ASPECT – MANAGEMENT AND INTERCULTURAL RELATIONS - Bulgaria

LOGO ASPECT MIR NEW

O ASPECT - Διαχείριση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις (ASPECT-MIR) παρέχει έρευνες, μοντέλα εκμάθησης και κατάρτισης, βοήθεια σε διευθυντικά στελέχη και άλλους επαγγελματίες να εντοπίσουν κενά και ανάγκες σε δεξιότητες, να προσδιορίσουν μελλοντικές ανάγκες και τρόπους αντιμετώπισής τους. Η ASPECT-MIR επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ενηλίκων για ευέλικτη και ατομική εκπαίδευση και εφαρμόζει μέτρα τα οποία θα το αποτρέψει να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Αυτό το πετυχαίνει μέσα από τον σχεδιασμό προγραμμάτων και ελκυστικών εκπαιδευτικών υλικών προσαρμόζοντας την κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων και του οργανισμού καθώς και μέσα από την προετοιμασία των εργοδοτών, των εργαζόμενων και των εκπαιδευτικά οργανισμούς για το μέλλον.


Ο κύριος σκοπός του ASPECT-MIR είναι να συνδέσει την εργασία και κατάρτιση δημιουργώντας ισχυρή σχέση μεταξύ των πλαισίων της γνώσης και της μαθησιακής οικονομίας και του ενδιαφέροντος για συμπλέγματα και δίκτυα.


Η μαθησιακή μέθοδος που εφαρμόζεται βασίζεται στον προσχεδιασμένο τρόπο σκέψης για μεθοδική διαχείριση εθελοντών και προσωπικού του τρίτου τομέα είναι ευρέως αποδεκτή από τις χώρες της ΕΕ και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τη Φινλανδική Εθνική Υπηρεσία για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται δίνουν την ευκαιρία οι ομάδες να αποφασίσουν για τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και εργάζονται πάνω τους. Η δοκιμαστική διαδικασία που έλαβε μέρος σε 10 χώρες της ΕΕ αντανακλούσε την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού τρίτου τομέα βοηθώντας τους εθελοντές να αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας χώρους για εθελοντισμό στις πόλεις και διευκολύνοντας τις μαθησιακές διαδικασίες που επικεντρώνονται στον χρήστη.


Ο οργανισμός συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα εταίρων (ΜΜΕ, Εκπαίδευση ενηλίκων και οργανώσεις νεολαίας, Πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδρύματα και δίκτυα), από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Website: www.aspectmir.eu

 

 

NGO MY WORLD ASSOCIATION - Bulgaria

Logo NGO My World 1000 ppi

O οργανισμός My World έχει ιδρυθεί το 2003 και αποτελείται από 37 ιδρυτικά μέλη. Ο οργανισμός διαθέτει 5 γραφεία στις ακόλουθες πόλεις τις νότιας Βουλγαρίας: Harmanli, Haskovo, Kardjali, Sliven και Galabovo. Δύο μέλη του οργανισμού είναι μέλη της ομάδας EUROPE Bulgaria, όπου παρέχουν πληροφορίες για ευρωπαϊκά θέματα στο κοινό, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές.


Ο οργανισμός είναι μέλος του δικτύου Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βουλγαρίας (www.bia-bg.com/0 και λειτουργεί ως αντιπρόσωπος 320 εργοδοτών τοπικών επιχειρήσεων εξαγωγών, βιοτέχνες, αγροτών, τουριστικών βιομηχανιών.


Ο My World έχει εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών, επενδυτικών θεμάτων, δραστηριότητες νέων, ενίσχυσης των δεξιοτήτων για απασχόληση, τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση, σοβαρών παιχνιδιών, gamification κ.α.


Οι κύριες δραστηριότητές του οργανισμού είναι οι εξής: Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ, ΜΚΟ και δήμους. Διοργάνωση και εφαρμογή σεμιναρίων και εργαστηρίων κατάρτισης για επιχειρηματική υποστήριξη, επιχειρηματικότητα, πράσινη οικονομία και ΑΠΕ, δεξιότητες απασχολησιμότητας, βασικές πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ, εξωτερικό εμπόριο, σχέδια της ΕΕ, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή ISO 9000, 14000, 18000, 22000, 27000, σήμα CE, HACCP, εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ, κατάρτιση των τοπικών ομάδων δράσης στα πλαίσια του αγροτικού προγράμματος.


Ο οργανισμός συμμετείχε σε περισσότερα από 15 διεθνή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία, διενεργήθηκαν πιλοτικές δοκιμές κ.λπ.

 

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cyprus

eurosuccess

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που επικεντρώνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου ιδιαίτερα σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αντιλήφθηκε από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σήμερα η EUROSUCCESS παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στο Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός ευρέως γνωστού δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασιζόμενο στη προηγούμενη μεγάλη εμπειρία του ιδρυτή του. Ειδικεύεται ιδιαίτερα στη διάδοση.

Η EUROSUCCESS στοχεύει στην σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην εξέλιξη της ομάδας της στην οποία θα δίνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις της στον επιστημονικό τομέα. Επίσης, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε κοινοπραξίες και στηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την έγκριση και συνεπώς την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προτάσεων.

Website: www.eurosc.eu

 

 

Pyramind Services Ltd - Cyprus

PYRAMIND

Το έργο R.E.NewAL. SKILLS -⁠ Real Estate New Alternative Skills - αποσκοπεί στο να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Ο κύριος σκοπός του είναι η ένταξη γνώσεων σε σχέση με την υγεία και ευεξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των διαχειριστών ακινήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι την έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων και επωφελή λύσεων στον τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκών πιλοτικού προγράμματος που έχει ως ομάδα-στόχο νέους απόφοιτους και επαγγελματίες του τομέα των κτηματομεσιτικών.

 

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

• Να ενισχύσει με γνώσεις και εμπειρία την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων και νεαρών επαγγελματιών στον τομέα,
• Να δώσουν την ευκαιρία σε μαθητευόμενους να σχεδιάσουν και διαχειριστούν καινοτόμες λύσεις που απασχολούνται στο χώρο των κτηματομεσιτικών, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην υγεία, την ευημερία, την ενεργειακή απόδοση, τον οικολογικό σχεδιασμό και τον αυτοματισμό,
• Να συμβάλει στην διάδοση μιας βιώσιμης κουλτούρας στον τομέα, η οποία να ικανοποιεί της ανάγκες των εργαζομένων δίνοντας τους το κίνητρο για δημιουργικότητα και καινοτόμες ιδέες, με απώτερο σκοπό την καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Το έργο είναι μια κοινοπραξία 12 ειδικευμένων οργανισμών από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ισπανία) έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάδοση και αξιοποίηση τον αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κοινοπραξία αποτελείτε από τους οργανισμούς MasterandSkills Srl (ο συντονιστικός οργανισμός του έργου), Assoknowledge, eFM SPA, Aspect –Management and Intercultural Relations, NGO My World Association, Eurosuccess Consulting, Pyramid Services Ltd, Tojas Investimentos LDA, UBImedical, Tsikrikoni, I-Box Create S.L. και Ibonis European Research Projects S.L. Το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και άρχισε τον Δεκέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Το έργο προβλέπει να υλοποιηθούν τα πιο κάτω:

• Εκθέσεις, έρευνα και ένα σχέδιο ποιοτικού περιεχομένου για τον ορισμό του προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαχειριστώ στον τομέα τον κτηματομεσιτικών,
• 1 εγχειρίδιο για τον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαχειριστώ στον τομέα τον κτηματομεσιτικών,
• 3 υποτροφίες πρακτικής άσκησης,
• μια βάση δεδομένων για το περιεχόμενο της επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του RENewAL και την αξιολογημένων τον προφίλ των εκπαιδευομένων,
• Καθορισμός των όρων για την προώθηση, αξιολόγηση, αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του RENewAL,
• 4 Εκπαιδευτικές ενότητεςs (720 ώρες συμπεριλαμβανομένου 30 πρακτικών ασκήσεων),
• 30 εκθέσεις αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχεδιασμένες από εκπαιδευτικούς και μια έκθεση για την ανάλυση προβλημάτων και μεθόδων αντιμετώπισης τους , σχετικά με το Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του RENewAL.

Website: www.pyramind.eu

 

 

TOJAS INVESTIMENTOS, LDA - Portugal

Logo Tojas Ver 2e

Η TOJAS ιδρύθηκε το 1991 για να προωθήσει την ποιότητα και την καινοτομία στους τομείς των κτηματομεσιτικών και της οικοδόμησης, συνδέοντας την εκπαίδευση ενηλίκων και την κατάρτιση (ΕΚΕ) και ειδικότερα τις δυνατότητες κινητικότητας για μάθησης, την καινοτομία (έργο με το κλειδί στο χέρι στη μεταφορά τεχνολογίας) ΜΜΕ) και τη στρατηγική ανάπτυξη, με επίκεντρο τον έξυπνο σχεδιασμό, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.


Η εμπειρία του TOJAS στον τομέα της ΕΚΕ περιλαμβάνει:

- δεξιότητες ECVET και EUROPASS στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας ·
- τη δημιουργία καινοτόμων προσεγγίσεων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ·
- μεθόδους τυπικής και μη-τυπικής μάθησης.
- μοντέλα διαχείρισης και αποδιορθωτικής στρατηγικής που εφαρμόζονται στις ΜΜΕ ·
- τα πρότυπα ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας,
- μοντέλα εκμετάλλευσης των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου πολλαπλασιαστικής ικανότητας, κέντρων αυτοδιδασκαλίας, παρατηρητηρίων και επιτροπών καθοδήγησης, για να αναφέρουμε μερικά.

Δεδομένου του αντίκτυπου που έχουν οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, ο Tojas αγκαλιάζει το όραμα της προστασίας του περιβάλλοντος, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων. Το περιβάλλον έχει τη δική του οικονομική σημασία, οπότε το περιβάλλον είναι απαραίτητο. Η Tojas Investimentos στοχεύει στην ενσωμάτωση της στρατηγικής διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών πόρων που εφαρμόζεται επί του παρόντος στις αναπτυξιακές πρακτικές της, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση, η οποία επίσης θα επιτρέψει την ανάπτυξη των κοινοτήτων και της φύσης.

Ο κύριος στόχος του TOJAS είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μέσω φιλόδοξων προγραμμάτων μαθητείας, καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ισχυρής διεθνούς συνεργασίας, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την έννοια της κεφαλαιοποίησης δεξιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων.

Οι κύριες δραστηριότητές μας καλύπτουν:

- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων κατάρτισης,
- μαθητεία,
- συνεκπαίδευση με τον κόσμο της εργασίας, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, η δημόσια απασχόληση, οι ημικρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί, τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια και οι κοινωνικοί εταίροι,
- μελέτη των βέλτιστων πρακτικών για τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης επικεντρώθηκε στη ζήτηση της αγοράς εργασίας,
- έρευνα για τη μεταφορά της καινοτομίας και συστάσεις στη δημιουργία αυτών των πολιτικών.

 Ιστοσελίδα: http://brunoeurop.wixsite.com/tojas

 

UBImedical - Portugal

logo UBImedical

"Το UBIMEDICAL είναι ένας χώρος αριστείας για τη σύνδεση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού κόσμου, που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών και επιτρέπει στις εταιρείες να αναπτύξουν τις ερευνητικές και εργαστηριακές δοκιμές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εμπορία νέων προϊόντων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία.


Το UBIMEDICAL περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς τομείς: τον εργαστηριακή τομέα και τον τομέα εκκόλαψης επιχειρήσεων. Ο εργαστηριακός τομέας έχει την αποστολή υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας και περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαστηρίων που συντονίζονται από καθηγητές του UBI στους τομείς της υγείας και των βιοεπιστημών. Το εκκολαπτήριο επιχειρήσεων καλωσορίζει τους επιχειρηματίες και τις καινοτόμες εταιρείες στους ίδιους τομείς.


Αυτή η δομή έχει εμπλουτίσει τον τομέα της υγεία στην Πορτογαλία, ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ του Πανεπιστήμιου με της αγοράς.
Η εστίαση του εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων UBIMEDICAL είναι να παράσχει τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη των έργων, προσφέροντας προσοδοφόρους φυσικούς χώρους σε ανταγωνιστικές τιμές, προνομιακούς όρους πρόσβασης σε εξειδικευμένες οντότητες (παροχή συμβουλών στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας και διαχείρισης) και διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσιους φορείς , επενδυτές και χρηματοδότες που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.


Η καθοδήγηση μέσα από μέντορες είναι εργαλείο που είναι διαθέσιμο στους επιχειρηματίες για να μετριάσουν τον κίνδυνο και να υποστηρίξουν την επιτάχυνση του επιχειρηματικού σχεδίου και των επιχειρηματικών του δεξιοτήτων.


Η UBImedical παρέχει ένα σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται με την ίδρυση εταιρειών:
- Παρακολούθηση των επιχειρηματικών έργων (από τη φάση της ιδέας έως τη φάση ωρίμανσης της εταιρείας)
- Διοργάνωση εκδηλώσεων προσέγγιση επενδυτών για επιχειρηματικές ιδέες σε μαθήματα UBI
- Διαγωνισμοί καινοτομίας και hackathons (για να τονωθεί η εκκίνηση και η ανάπτυξη της ιδέας και να μετατραπεί σε επιχείρηση)
- Υποστήριξη στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
- Υποστήριξη εφαρμογών έρευνας και ανάπτυξης, επίδειξης και συνεργασίας
- Συμβουλευτική για βιομηχανική ιδιοκτησία
- Πρόσβαση σε δίκτυα επιχειρηματιών, άλλων εκκολαπτηρίων και διευκολυντών
- Διάδοση ποικίλων πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, βραβεία, εκδηλώσεις
- Υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργασιών και συνεργασιών με άλλες εταιρείες και οντότητες
- Γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
- Υποστήριξη για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (επιχειρηματικοί άγγελοι, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, επενδυτικές πλατφόρμες, τραπεζικές συναλλαγές).


Το Ubimedical διαθέτει 7 εργαστήρια που επιτρέπουν την αύξηση της γνώση και παρέχουν υπηρεσίες στη βιομηχανία και την κοινότητα στους τομείς της φαρμακοτοξικολογίας, της έκθεσης στο ραδόνιο και των κινδύνων για την υγεία, της υγείας σε σχέση με τα κτίρια, των βιοαισθητήρων και άλλων οργάνων, της γενικής παθοφυσιολογίας, της νευροφυσιολογίας όραμα.

Website: www.ubi.pt

 

 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Tsikrikoni

Η ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Ο.Ε. εδρεύει στη Χαλκιδική, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία". Από το 1989 προσφέρουμε μερικά από τα ωραιότερα ακίνητα στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, μια γνωστή τουριστική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ειδικά για τα θέρετρα και τις φυσικές ομορφιές της, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό μας έχει επιτρέψει να έρθουμε σε επαφή και να συνεργαστούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ενώ το διευθυντικό προσωπικό – ανανεωμένο από την ίδρυση του γραφείου – το οποίο είναι επί του παρόντος υπεύθυνο για την εταιρία μας, έχει καταφέρει να επεκτείνει την επιτυχημένη βάση που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως. Συνδυάζουμε ποιοτικές υπηρεσίες και επαγγελματισμό με ένα ευρύ και επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα βρούμε το ακίνητο που ταιριάζει στους πελάτες μας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Website: http://www.tsikrikonis.gr/realestate/

 

 

I-Box Create S.L. - Spain

logo transparente

Η I-Box Create είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Βαλένθια που δημιουργήθηκε το 2013 και ειδικεύεται στους τομείς της καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης για κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση υδάτων.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε λόγω της μεγάλης εμπειρίας του προσωπικού που εργαζόταν σε ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρίες αφού συνειδητοποίησαν ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών R & D στην τρέχουσα αγορά δεν επέτυχε την απαιτούμενη εμπειρία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των εταιρειών παροχής συμβουλών είναι η έλλειψη ερευνητικής εμπειρίας στο προσωπικό, η οποία εστιάζεται κυρίως στο συντονισμό και τη διαχείριση, χωρίς εμπειρία στη συμμετοχή στα έργα ως τεχνικοί.
Ενάντια σε αυτό το μειονέκτημα, το προσωπικό της I-Box εργάστηκε σε περισσότερα από 50 περιφερειακά, εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας.

Website: www.iboxcreate.es

 

 

IBONIS EUROPEAN RESEARCH PROJECTS S.L. - Spain

IbonisLogo


Το iBonis European Research Projects SL είναι μια νεοσύστατη εταιρία η οποία λειτουργεί σε τρεις τομείς, την τεχνολογία της πληροφορικής, την κοινωνία και την υγεία. Είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με την ψυχική υγεία και γι 'αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε τεχνολογικές λύσεις που συνδέονται με την έρευνα και η καινοτομία επικεντρώνεται στην ευημερία των ατόμων μέσω της ανάλυσης δεδομένων των πληροφοριών στις κοινωνικές και υγειονομικές συνήθειες των πληθυσμιακών τομέων. Αυτό εφαρμόζετε μέσω της τεχνολογίας ASN (Analysis Social Network), όπου επιτρέπει να ερμηνεύνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την ψυχική υγεία του ατόμου.
Με έδρα το Sant Cugat del Vallès, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι η δημιουργία τεχνολογικών εργαλείων που συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών κοινωνιών μέσω της διάδοσης και της προώθησης της ευημερίας και της ανάπτυξης των ατόμων. Για το λόγο αυτό, προσφέρει στους κοινωνικούς φορείς, τους πόρους μάθησης και τον διαχειριστή της γνώσης σε πτυχές της υγείας, της ψυχικής ευεξίας και της προσωπικής προώθησης.


Επιπλέον, η εταιρεία ευθυγραμμίζεται με πολλά προγράμματα που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και αντανακλαστικές κοινωνίες, υγεία, δημογραφικές αλλαγές και ευημερία και επιστήμη με και για την κοινωνία.
Το προσωπικό του αποτελείται από επαγγελματίες με εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, η φυσική, η ψυχολογία, η ψυχιατρική, η νευρολογία και η κοινωνιολογία, οι πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί συνεργάτες.
Υπάρχουν νέες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν από την κοινωνία εν γένει και ειδικότερα στην Ευρώπη, σχετικά με νέες απειλές που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των πιο ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό. Διερευνούμε νέες γραμμές έγκαιρης ανίχνευσης αυτών των απειλών και την ανάπτυξη πόρων για να τους γνωρίσουμε καλύτερα.


Τέλος, έχοντας υπόψιν πόσο σημαντικό είναι η διάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη συνεργασιών μέσω έρευνας και ανάπτυξης με άλλες ΜΜΕ, ερευνητικές και τεχνολογικές εταιρείες, κλινική υγείας, εκπαιδευτικό κέντρο κ.ο.κ. τα έργα που συμμετέχει η iBonis είναι εταίρος πολλών συμπλεγμάτων και τεχνολογικών δικτύων όπως το NDSAN, το Social Challenge, το M-Health, το Net4Society και το EEN.

Website: http://www.saludmental.eu

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;