Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Партньори

Консорциумът се състои от международно признати институции, работещи в областта на управленското образование и подкрепата на предприятията, а някои от тях вече са работили в миналото в проекти за LdV

 

MasterandSkills Srl - Италия

Mands trasparente


Masterandskills е Бизнес Училище, което е създадено и ръководено от мениджъри, учени, предприемачи, специализирани обучители и консултанти по управление и предлага висококачествени проекти за следдипломно обучение. Цел: професионално и релационно развитие на човешките ресурси по отношение на конкретната бизнес динамика, укрепване на уменията и развитие на нови, благодарение на методологичната интеграция на опитното обучение.

Анализът на нуждите на пазара на труда се превръща в изходна точка за бизнес училището и за съдържанието на нашите обучители.

Министерството на икономиката и финансите и заедно с Римския университет Sapienza подкрепят научно-изследователски проекти в партньорство с фирми предлагащи обучение по мениджмънт, проучване на пазара, управление и статистически анализ на данни и икономически-финансов анализ за най-големите европейски и извън Европа организации. Мисията е да се създаде изследователска среда на базата на интеграцията на инструменти и мултидисциплинарни концептуални подходи към описанието и анализа на икономическите явления, управление на земите и подкрепа във финансови решения.

Първата основна мисия на Mands е да се оситурят на университета знания и проекти за обучение и управление на промените, изследователски и развойни проекти в процес на подготовката на нови бизнес модели, консултантски проекти и обучение на високо ниво, съобразено от нуждите на конкретната фирма. Втората е да се внедрят от компаниите нови потребности от експертизи на експерти, които подготвят нови ръководни и професионални личности.

 

Уебсайт: http://www.masterandskills.com/

 

ASSOKNOWLEDGE - Италия

logo assoknowledge 2.png 2

Assocnowledge (Италианска асоциация за образование и познания в иновативните и технологични услуги) представлява както фирми за обучение в областта на човешките ресурси, така и такива, които предлагат и използват знания. Представителната и дейност е насочена и към корпоративните отдели на "Човешки ресурси и научноизследователска и развойна дейност" на компании, работещи в различни индустриални сектори.

Основната цел на асоциацията е да насърчи икономическия растеж на своя сектор, така че да може да се конкурира в национален и международен контекст.

Стратегическата и цел е да представлява и защитава общите интереси на своя сектор в различните области: технически, икономически, социални и културни, на местно, национално и общностно равнище, съсредоточавайки се по-специално върху тактическия план на:

• да защитава интересите на членовете по отношение на политико-институционалния свят и пазара;
• да подкрепя институциите в най-подходящия избор за развитието на основана на знанието, икономика и обществото;
• да се възползва от иновациите на пазара, процесите и продуктите чрез внимателен анализ на развитието на пазара на знания;
• да улесни диалога между доставчици и потребители на знания като стратегически инструмент;
• насърчаване на приемането на икономически и индустриални политики, които насърчават конкуренцията за цялата производствена система;
• насърчаване на интеграцията и сътрудничеството с университетите и изследователските центрове;
• насърчаване на трансфера на ноу-хау от големи към малки и средни предприятия;
• насърчаване на приемането на нови информационни и комуникационни технологии в образователните процеси;
• насърчаване на приемането на образователни стандарти, които са международно признати от професионалистите в бранша.

 

Уебсайт: http://www.assoknowledge.org/

 

 

eFM SPA - Италия

Logo eFM


eFM, основана през 2000 г., работи в сферата на фасилити мениджмънта и недвижимите имоти като подобрява благосъстоянието на хората вътре в сградите и на работното място. Днес повече от 250 души работят в офисите на eFM в Рим, Милано, Дубай, Сао Пауло и Рио де Жанейро. Годишният оборот през 2016 г. е около 18 милиона евро. Клиентите са фирми, работещи в секторите: Промишлен (ENI, Finmeccanica, Lottomatica), финанси (банка на Италия, BNL, Unicredit), Помощни програми и медии (ENEL, Telecom, Wind), транспорт и логистика (италианските пощи; летището на Рим , SEA, Centostazioni), Производители (Astaldi, Pizzarotti), публична администрация (Agenzia del Demanio, Sogei), собствениците на фондовете собственост (CNPR, Fintecna), търговия на дребно (CONAD, Despar, La Rinascente). eFM е сертифицирана по UNI EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и има приет вътрешен Етичен кодекс съгласно Законодателен декрет №. 231/2001.

Услугите са разделени на строителство и архитектура (проектиране, строителен надзор, контрол, техническо и икономическо управление, техническа експертиза, управление на енергията на сгради); Консултиране (оптимизиране на покупките, управление и контрол на съоръженията: поддръжка, почистване, охрана и приемане); Информационни системи (Фасилити мениджмънт: BIM, IWMS, BMS; S.I. за интернет на нещата, увеличена реалност, смарт работна среда: сензори, виртуални асистенти за използване на пространства).

 

Уебсайт: http://www.efmnet.it/

  

ASPECT –MANAGEMENT AND INTERCULTURAL RELATIONS - България

LOGO ASPECT MIR NEW

ASPECT - Мениджмънт и междукултурни отношения (ASPECT-MIR) предоставя проучвания, обучителни концепции и модели за обучение на връстници в помощ на мениджъри и други специалисти да идентифицират пропуските и нуждите от умения, да идентифицират бъдещите потребности и начини за справяне с тях, изграждане на капацитет. ASPECT-MIR се фокусира върху подпомагането на възрастни за гъвкаво и индивидуално образование и предприема мерки, които да им попречат да се откажат от обучението си, като разработва програми и привлекателни учебни материали и адаптира обучението по човешки ресурси в съответствие с нуждите на развитието на хората и нуждите на организацията, както и подготвя работодатели, служители и образователни организации за бъдещето.


Основната цел на ASPECT-MIR е да доближи думите обучение и работа и да създаде силна връзка между рамката на знанието и образователната икономика и интереса към клъстерите и мрежите.


Нашето мислене за дизайна – това е метод за обучение на мениджъри-доброволци и други служители от третия сектор, е посрещнат с ентусиазъм от страните от ЕС и е високо оценен от Финландската национална агенция за образование и трудова заетост. Създаваме процеси, в които групите решават собствените си учебни цели и работят върху тях. Фазата на тестване между 10 държави от ЕС отразява разнообразието на третия европейски сектор, като помага на доброволците да взаимодействат, създавайки пространства за доброволчество в градовете и улеснява процесите на учене, които се фокусират върху потребителя.


Организацията е свързана с широк кръг от партньори (МСП, организации за образование на възрастни и младежи, университети, организации с нестопанска цел, фондации и мрежи), от различни страни от ЕС.


Уебсайт: www.aspectmir.eu 

 

 

NGO MY WORLD ASSOCIATION - България

Logo NGO My World 1000 ppi

Сдружение "Моят свят" е регистрирано през 2003 г. и има 37 членове. Разполагаме с 5 офиса - в градовете Харманли, Хасково, Кърджали, Сливен и Гълъбово - Южна България. Двама от нашите членове са част от екипа на TEAM EUROPE Bulgaria и предоставят и разпространяват информация относно ЕС на обществеността, бизнеса и местните власти.


Ние сме част от мрежата на БСК / Българска стопанска камара /www.bia-bg.com/ и представляваме повече от 320 работодатели от региона / местни фирми, износители, занаятчии, селскостопански производители, туристическа индустрия /.


Имаме опит в предприемачеството (включително социално), бизнес подкрепа и консултиране, инвестиции, младежки дейности, повишаване на уменията за заетост, формални и неформални обучения, сериозни игри, геймификация и др.


Основните ни дейности са: Консултантски услуги за МСП, НПО и общини; Организиране и провеждане на обучителни семинари и семинари за подкрепа на бизнеса, предприемачество, зелена икономика и ВЕИ, умения за трудоустройство, ключови политики и законодателство на ЕС, външна търговия, проекти на ЕС; Консултантски услуги по прилагане на ISO 9000, 14000, 18000, 22000, 27000, СЕ маркировка, HACCP; Изпълнение на проекти, финансирани от ЕС; Обучение на местните инициативни групи по програмата за селските райони.


Участвахме в над 15 международни проекта, финансирани от ЕС, където правихме изследвания, разработихме учебни материали, инструменти, проведохме пилотни тестове и др.

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Кипър

eurosuccess

Eurosuccess Consulting, чрез динамичен екип от млади учени предоставя комплексен пакет услуги, посрещащ нуждите на съвременните кипърски предприятия, особено по въпроси като иновации и технологии. EUROSUCCESS идентифицира от самото начало на своята дейност необходимостта от създаване на връзки между кипърската икономика и по-широкия европейски пазар и отдава голямо значение за използването на потенциала, създаден от присъединяването на Кипър към Европейския съюз.


Днес EUROSUCCESS предлага разнообразие от услуги за обществеността, както и за частния сектор в Кипър. Тя също така започна активно да участва в международни схеми чрез добре установена мрежа от партньори в чужбина, основана на интензивния минал опит на основателя й. Специализира се особено в разпространението.


EUROSUCCESS има за цел непрекъснато да подобрява предлаганите от тях услуги, както и развитието на екипа, който ще даде възможност да се подобри научният му сектор.


Освен това, Eurosuccess Consulting има богат опит във връзка с координирането и управлението на европейските изследователски проекти. Въз основа на всичко това Eurosuccess Consulting участва в консорциуми и в максимална степен подкрепя одобрението и следователно успешното изпълнение на такива проекти.


Освен това, компанията е свързана с широк кръг партньори (изследователски институти и фирми, университети, организации с нестопанска цел и др.) от различни страни на ЕС, които по всяко време могат да окажат подръжка и помощ в зависимост от естеството и нуждите на всеки проект поотделно.


Уебсайт: www.eurosc.eu 

 

 

Pyramind Services Ltd - Кипър

PYRAMIND

Pyramind Services Ltd (PYRAMIND) е изследователска компания за иновации и нова бизнес етика, посветена на развитието на бизнес решения и услуги с добавена стойност за своите клиенти и бизнес партньори. Визията на Pyramind Services е да изгради ефективен бизнес модел на интегрирани услуги, отлична комбинация от интереси, умения и компетенции, да създаде значими партньорства и да предостави висококачествени бизнес стратегии и ориентирани услуги на нашите клиенти, както публични, така и частни и да си партнира с тях в техните бизнесначинания. Pyramind Services адаптира стратегията си към новата ера на ограничените бюджети, разработвайки иновативни продукти и услуги, които да отговарят на изискванията на съвременните организации с непрекъснато развиващи се функционални изисквания, съобразени с техните нужди.

Отделът за научноизследователска и развойна дейност на Pyramind съчетава разнообразните познания на международна мрежа от специалисти и сътрудници, за да предостави на нашите клиенти първокласни консултантски услуги в различни области. Основните ни дейности включват научноизследователска и развойна дейност, услуги в областта на ИКТ, услуги за социални иновации и услуги по маркетингова стратегия. Pyramind създава, координира и управлява проекти в партньорство с кипърски и европейски университети и изследователски центрове, асоциации и публични и частни организации с цел разпространение в Кипър на добавената стойност, създадена чрез обмена на добри практики и иновативни методологии разработени по европейски проекти.

Pyramind заедно със своите членове разработва проекти с високи социални и културни ценности за териториалния растеж чрез участие в покани за представяне на предложения на ниво ЕС и на национално равнище. Проектите, представени от нашата компания, както като основен кандидат / координатор, така и като партньор, варират от ИКТ до култура, от образование до социална справедливост и научноизследователска и развойна дейност, като участва в поканите отправени от генералните дирекции на Европейската комисия.

 

Уебсайт: www.pyramind.eu

 

 

TOJAS INVESTIMENTOS, LDA - Португалия

Logo Tojas Ver 2e

TOJAS е създадена през 1991 г. с цел насърчаване на качеството и иновациите в областта на недвижимите имоти и строителството, свързвайки образуванието и обучението на възрастни и по-специално мобилностите за обучение, иновациите (проект "до ключ" при трансфера на технологии), управлението на МСП и стратегическото развитие, с акцент върху интелигентния дизайн, рециклирането и повторното използване.


Опитът на TOJAS в областта на образуванието и обучението на възрастни включва:

- умения на ECVET и EUROPASS в областта на мобилността с учебна цел;
- формирането на иновативни подходи за социално предприемачество;
- методи за неформално и самостоятелно учене;
- модели на управление и стратегии, приложими за МСП;
- модели на развитие на циркулярната икономика;
- модели на експлоатация на резултатите от развитието, включително изграждане на капацитет, центрове за самообучение, обсерватория и комисии за управление, са само примерни.


Предвид въздействието на промишлените и търговските дейности върху биологичното разнообразие и околната среда, Tojas развива визията опазването на околната среда като предлага значителни ползи за нуждите на местните общности. Околната среда има свое икономическо значение, така че околната среда е от съществено значение. Tojas Investimentos има за цел да интегрира стратегическото управление и опазване на природните ресурси, прилагани понастоящем в своите практики за развитие, което ще доведе до по-устойчив подход, който също ще позволи развитието на общностите и природата.


Основната цел на TOJAS е да подобри пригодността за наемане на работа и интернационализацията на бизнеса чрез амбициозни програми за чиракуване, иновативни бизнес модели и силно международно сътрудничество, като насърчи и подкрепи концепцията за капитализация на уменията между поколенията и работниците.Основните ни дейности включват:

- проектиране и провеждане на курсове за обучение;
- стажове;
- включване в мрежи на работната среда като професионални асоциации, публична заетост, полупублични и частни институции, търговски камари и занаяти, и социални партньори;
- Преглед на най-добрите практики относно политиките за устойчиво развитие, насочени към търсенето на пазара на труда;
- Изследване на трансфера на иновации и препоръки при създаването на тези политики. 

 

Уебсайт: http://brunoeurop.wixsite.com/tojas

 

UBImedical - Португалия

logo UBImedical

UBIMEDICAL е пространство на високи постижения за да изрази връзката между университета и бизнес света. Създадена за да ускори трансфера на знания в търсенето на нови технологии, тя позволява на компаниите да разработят изследователски и лабораторни тестове, необходими за ефективно комерсиализиране на нови продукти, генерирайки добавена стойност за икономиката.


UBIMEDICAL се състои от две отделни области: лабораторна област и инкубатор. Лабораторията има мисията да поддържа и трансферира технологии и включва набор от резидентни лаборатории, координирани от професори от UBI в областта на здравеопазването и науката за живота. Инкубаторът приветства предприемачи и иновативни компании в същите области.


Тази структура е обогатила здравния клъстер в Португалия, действайки като свързващо звено на университета с пазара.


Фокусът на инкубатора UBIMEDICAL е да предостави най-добрите условия за разработване на проекти, като предлага първокласни офис пространства на конкурентни цени, привилегировани условия за достъп до специализирани структури (консултации в областта на науката и технологиите и мениджмънта) и улеснен достъп до публични структури, инвеститори и финансисти, които могат да подпомогнат растежа на бизнеса.


Коучинга и наставничеството са инструменти, които са на разположение на предприемачите, за да се намали рискът и да се подпомогне ускоряването на предприемаческия проект и неговите предприемачески умения.


UBImedical предлага набор от услуги, свързани с инкубацията и ускоряването на фирмите:


- Последващи действия по предприемаческите проекти (от фазата на идеята до етапа на зрялост на компанията);
- Организиране на сеанси за предприемачески идеи и курсове;
- Иновационни конкурси и хакети (за стимулиране на стартирането и растежа на идеята и за превръщането й в бизнес);
- Подкрепа при изготвянето на бизнес планове;
- Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, демонстрации и сътрудничество;
- Консултации по индустриална собственост;
- Достъп до мрежи от предприемачи, други инкубатори и фасилитатори;
- Разпространение на разнообразна информация, свързана с конкурси, награди, събития;
- Подкрепа при търсенето на партньорства и сътрудничество с други компании и организации;
- Разкриване на дейности на дружеството;
- Подкрепа за набиране на средства (бизнес ангели, рисков капитал, инвестиционни платформи, банкиране).


Ubimedical има 7 лаборатории, които позволяват кръстосано взаимодействие и усъвършенстване, и предоставят услуги на индустрията и общността в областта на фармакотоксикологията, излагането на въздействието на радона и рисковете за здравето, здраве в сградите, биосензори и инструменти, общата патофизиология, неврофизиология и визия.

 

Уебсайт: www.ubimedical.ubi.pt 

 

Tsikrikoni - Гърция

Tsikrikoni

TSIKRIKONI O.E. е агенция за недвижими имоти и се намира в Халкидики, Гърция, близо до международното летище на Солун "Македония". От 1989 г. ние предлагаме едни от най-хубавите имоти на Халкидическия полуостров, който е известен туристически район в Северна Гърция, известен със своите курорти и природни красоти, особено през летния сезон.

Това ни позволи да влезем в контакт и да си сътрудничим с хора от цял свят, а ръководният персонал - подновен след основаването на агенцията - който понастоящем отговаря за нашия бизнес, успя да разшири успешно установената база. Ние комбинираме качествени услуги и професионализъм с широк и подбран портфейл от недвижими имоти, като по този начин сме сигурни че ще намерим имота, който е подходящ за нашите различни клиенти и отговаря на техните нужди и изисквания.

 

Уебсайт: http://www.tsikrikonis.gr/realestate/

 

I-Box Create S.L. - Испания

logo transparente

I-Box Create е консултантска компания от Валенсия, създадена през 2013 г. и специализирана в управлението на стратегически иновации в секторите строителство, възобновяеми енергийни източници и управление на водите.

Компанията възниква в резултат на обширния опит на персонала, работещ преди това в изследователски центрове и частни компании, когато осъзна, че консултантските услуги в областта на R & D в текущия пазар не са постигнали необходимия опит за развитие на дейностите. Едно от основните недостатъци на консултантските компании е липсата на научен опит в персонала, който е насочен главно към координация и управление, без опит в участието в проектите като техници.


Срещу тази слабост персоналът на I-Box работи в повече от 50 регионални, национални или европейски иновационни проекта.

 

Уебсайт: www.iboxcreate.es

 

IBONIS EUROPEAN RESEARCH PROJECTS S.L. - Испания

IbonisLogo

iBonis European Research Projects S.L. е стартъп, който работи в три области: информационни технологии, общество и здраве. Винаги сме имали специален афинитет към психичното здраве. Поради тази причина ние се опитваме да разработим технологични решения които се свързват чрез изследванията и иновациите, и са насочени към благосъстоянието на индивидите чрез анализ на информацията в социалните и здравни навици на населението. Ние можем да го направим чрез технологията ASN (Analysis Social Network), позволявайки ни да интерпретираме как социалната, семейната и работната среда влияят върху психическото здраве на индивида.


Основана в град Сант Кугат дел Валс, град край Барселона, основните цели на компанията са създаването на технологични инструменти, които помагат да се насърчат европейските и международните общества чрез разгласяване и популяризиране на благосъстоянието и развитието на хората. Поради тази причина тя предлага на социалните участници ресурси за учене и в аспекти на здравето, психическото благосъстояние и личната промоция.


Освен това, компанията е приведена в съответствие с няколко програми, насърчавани от Европейския съюз, специално включващи, иновативни и отразяващи общества, здравеопазване, демографски промени и благоденствие и наука със и за обществото. Неговият персонал е съставен от професионалисти с над 15-годишен опит. Те идват от различни области като информационни технологии, физика, психология, психиатрия, неврология и социология, университетски и изследователски сътрудници.


Има нови предизвикателства, които могат да възникнат от обществото като цяло и по-специално в Европа, относно нови заплахи, които засягат психическото здраве на най-уязвимите хора като деца, юноши, възрастни хора или хора, изложени на риск от изключване. Изследваме нови линии за ранно откриване на тези заплахи и разработването на ресурси, за да ги опознаем по-добре.


И накрая, знаем значението на трансфера на знания и сътрудничество чрез научноизследователска и развойна дейност с други МСП, изследователски и технологични компании, здравни клиники, образователни центрове и т.н. Поради тази причина iBonis European Research Projects S.L. е партньор на няколко клъстери и технологични мрежи като NDSAN, Social Challenge, M-Health, Net4Society и EEN.


За да научите повече за нашите проекти, да разширите информацията и да се свържете с нас, моля посетете http://www.ibonis.info.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?