Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Ενίσχυση της γνώσης και εξειδίκευσης των αποφοίτων στον τομέα των κτηματομεσιτικών

Ενίσχυση της γνώσης και εξειδίκευσης των αποφοίτων στον τομέα των κτηματομεσιτικών

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων στο διαχειριστικό εργασιακό χώρο των κτηματομεσιτικών

Ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων στο διαχειριστικό εργασιακό χώρο των κτηματομεσιτικών

Ενίσχυση της εργασιακής εμπειρίας μέσα από πρακτική άσκηση

Ενίσχυση της εργασιακής εμπειρίας μέσα από πρακτική άσκηση

Ένταξη νέων μοντέλων διαχείρισης κτηματομεσιτικών

Ένταξη νέων μοντέλων διαχείρισης κτηματομεσιτικών

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σήμερα, οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες στην Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Βουλγαρία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα μη παραγωγικό τομέα λόγω της ξεπερασμένων απόψεων που υποβιβάζουν τις στρατηγικές διαχείρισης και ενίσχυσης των ιδιοκτησιών. Τώρα, ο τομέας των κτηματομεσιτικών στην Ευρώπη επηρεάζεται λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων και προοπτικών, όπου απαιτούν να ξεπεραστεί η παραδοσιακή λογική των αγοραπωλησιών και να αλλάξει η διαχειριστική αντίληψη.

Το έργο στοχεύει στο να παρέχει σε νέους επαγγελματίες των κτηματομεσιτικών την ευκαιρία να ανανεώσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί σε διεθνείς αγορές και να εφαρμόσουν στις χώρες τους ένα νέο μοντέλο διαχείρισης κτηματομεσιτικών εμπνευσμένο από την διαχείριση των χώρο, τις πηγές ενέργειας και άλλα μέσα.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;