Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

III ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОНСОРЦИУМА

На 18 октомври 2018 г. бе проведена третата онлайн конференция между партньорите, повод се направи кратък преглед по напредъка на проекта, както и на идеите и предложенията за изпълнението на проекта R.E.NewAL Skills.

По време на конференцията координаторите на работните пакети обясниха получените до момента резултати, с акцент върху РП 2 и РП 4. Резултатите от РП2 скоро ще бъдат достъпни на интеренет страницата.

Координаторът на РП6 представи бъдещи комуникационни дейности, споделящи бъдещи стратегии сред всички партньори. Преди заключенията всички участници представиха предложения, идеи и предложения за прилагане на RENewAl.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?