Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Το πρόγραμμα εκμάθησης RENewAL στην Ιταλία

Ένα Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Ακινήτων: μια ευκαιρία ζωής για φιλόδοξους και καινοτόμους διευθυντές.

Τι είναι το έργο RENEWAL SKILLS;

Το έργο RENEWAL SKILLS (Real Estate New Alternative Skills) ξεκίνησε από την διαπίστωση του προβλήματος ότι στον τομέα του Real Estate ακολουθείτε πάντα ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο αποκλειστικά στην οικονομική λογική, με σκοπό το κεφαλαιουχικό κέρδους παρά την τρέχουσας κερδοφορία.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των χωρών της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Βουλγαρία είναι οι χώρες στόχοι του έργου) υφίσταται με την ξεπερασμένη λογική «οικοδόμησης, αγοράς και πώλησης», καθιστώντας τον κλάδο μη παραγωγικό και αγνοώντας ή υποτιμώντας όλες τις πτυχές διαχείρισης και στρατηγικής που σχετίζονται με την κερδοφορία, τη διαχείριση και την ενίσχυση περιουσιακών στοιχείων.

Εντούτοις, η οικονομική κρίση έθεσε τέλος στο μοντέλο αυτό που βασίζεται στην οικονομική πίστωση πίστη και διοικητικό αυτοσχεδιασμό: αυτό, σε διεθνές επίπεδο (Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες ασιατικές χώρες, Αυστραλία και ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης), έπεισε και πείθει τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση και βελτίωση ακινήτων, στην αναβάθμιση περιουσιακών στοιχείων και της ακίνητης περιουσίας.

Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, παρά την μεγάλη παράδοση στην αρχιτεκτονική, αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους. Πρώτον, η ιστορική καθυστέρηση που χαρακτηρίζει τη διαδικασία εκβιομηχάνισης προκάλεσε έλλειμμα στην οργανωτική / διαχειριστική κουλτούρα. Επιπλέον, η ιδιαιτερότητα των εθνικών αγορών και της βιομηχανίας, που χαρακτηρίζεται από τους πολλούς και διαφορετικούς τομείς, το χάσμα δεξιοτήτων στην κατάρτιση και την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, χωρίς καινοτόμα στοιχεία, οδήγησαν σε πολύ χαμηλό επίπεδο κερδοφορίας παρά τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στην κατοχή των εταιρειών.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί το οργανωτικό μοντέλο ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό και κερδοφόρο, με ανανεωμένες καινοτόμες λύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Οι εταίροι του έργου έχουν εντοπίσει ελλείψεις στις δεξιότητες σε διάφορους τομείς οι οποίες, αν εξιχρονιστούν, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες και τάσεις του τομέα συμβάλλοντας στην κερδοφορία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κενό στις δεξιότητες των εργαζομένων στη Νότια Ευρώπη δεν λαμβάνει υπόψη το μοντέλο σύγκλισης που καθιστά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων συμπληρωματική, υποδηλώνει τη δυνατότητα ενός διευρυμένου επαγγέλματος που περιλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται από την αγορά ακινήτων.

 

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης και η φάση παράδοσης

Ένα πιο συγκεκριμένο κενό δεξιοτήτων είναι η μη ικανοποιητική διεπαφή μεταξύ του τομέα της υγείας, της ακίνητης περιουσίας και της διαχείρισης περιουσίας.

Το έργο RENewAL Skills προτείνει την υλοποίηση λύσης δεξιοτήτων ανεξάρτητη του τομέα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τομέα των ακινήτων όσον αφορά την έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ειδικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών ενοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ για την ορθή διαχείριση του προσωπικού στο χώρο εργασίας.

Η ενσωμάτωση των γνώσεων στον τομέα της υγείας στη διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος, εμπνευσμένη από την ενεργειακή απόδοση και τον οικολογικό σχεδιασμό προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις και να υλοποιηθεί η δημιουργία ενός νέου προφίλ εργασίας, είναι ένα καινοτόμο αναμενόμενο αποτέλεσμα στον τομέα των ακινήτων.

Σε μια προοπτική σύγκλισης μεταξύ της Υγείας, των Μεσιτών και της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, η επανεξέταση και η επανεκπαίδευση στο χώρο εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και την βελτίωση της απόδοσης της εργασίας σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητα.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις στις δεξιότητες και να καθοριστεί ένα νέο προφίλ απασχόλησης με ικανότητες στον τομέα της υγείας, του χώρου εργασίας, των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, και των μεσιτών.

 

Εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό την Ιταλία

Η σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Masterandskills, που είναι η κύρια συντονιστική αρχή του Ευρωπαϊκού έργου RENewAL Skills Project, ξεκινά ένα δωρεάν Εξειδικευμένο Μεταπτυχιακού πρόγραμμα στην Διαχείριση Εγκατάστασεων, Ακινήτων και Μεσιτικών, όπου αναμένεται να εγγραφούν 30 ταλέντα από την Ευρώπη, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018.

Το νέο μεταπτυχιακό, υλοποιείται και προωθείται στον πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "RENewAL - Real Estate New Alternative Skills", που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, και στοχεύει στην εισαγωγή νέων στελεχών με καινοτόμες δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, καθώς και χώρων εργασίας που εστιάζουν στη διαχείριση εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων, την υγεία των εργαζομένων, την ευημερία και την παραγωγικότητα.

Τα προφίλ τον υποψηφίων * θα επιλεγούν:

• 12 Ιταλοί νέοι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Οικονομίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Νευροεπιστήμης
• 12 Ιταλοί επαγγελματίες στον τομέα των ακινήτων
• 6 πτυχιούχοι από τις χώρες εταίρους, Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Οικονομίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Νευροεπιστήμης

Το 7μηνο πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα αγγλικά για 24 Ιταλούς φοιτητές και 6 Ευρωπαίους φοιτητές από τις χώρες εταίρους του προγράμματος (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) και θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, οικονομολόγους, ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες, που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα σταθερό επαγγελματικό δίκτυο, μια διεθνή προοπτική και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις πιο σύγχρονες τεχνικές στρατηγικής και καινοτομίας στον τομέα των ακινήτων.

* Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των υποψηφίων στα Αγγλικά εδώ (Υλικά διάδοσης και προώθησης).

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου (320 Ώρες).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί ένα έργο "Σχεδιασμός καινοτόμου λύσης για τη διαχείριση χώρου εργασίας που εμπνέεται από την υγεία και την ευεξία στο χώρο εργασίας" (160 ώρες) και οι 2 ομάδες εργασίας που θα παρουσιάσουν τα καλύτερα έργα θα κερδίσουν 2 εβδομάδες επιπλέον περιόδου προ-επώασης στο UBIMedical.

Στο τέλος αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν εμπειρία πρακτικής άσκησης (240 Ώρες) στους τοπικούς εταίρους μας στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Το Μεταπτυχιακό έχει συνολική διάρκεια 720 ωρών και οργανώνεται ως εξής:
• 320 ώρες εκπαίδευσης εντός τάξης και μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου (Ρώμη)
• 160 ώρες εργασίας έργου
• 240 ώρες πρακτικής άσκησης.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ένα βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη επιστολή ενδιαφέροντος στο: [email protected] υπόψη της κ. Roberta Sorrentino – Διευθύντρια Νέων Εφαρμογών στα Ακίνητα

Προθεσμία: 08/01/2019

 

ΚΟΣΤΗ/ΕΞΟΔΑ

Η συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό είναι δωρεάν. Τα ταξίδια προς / από τη Ρώμη, καθώς και το κόστος διαβίωσης στη Ρώμη, δεν καλύπτονται. Τα έξοδα πρακτικής εξάσκησης και προετοιμασίας επώασης (έξοδα ταξιδιού και διαμονής) θα καλύπτονται μέχρι ένα καθορισμένο όριο.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;