Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος μας

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε μέρος στην Ρώμη, Ιταλία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου.

Το έργο RENewAL , το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (KA2 - Sector Skills Alliances), επιδιώκει να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τα επαγγέλματα στο κλάδο των Κτηματομεσιτικών και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλείψεων σε δεξιότητες μέσα από την ένταξη γνώσεων Υγείας για την ανάπτυξη καινοτόμων και κερδοφόρων λύσεων στην διαχείριση των εργασιακών χώρων.

Η σύμπραξη αποτελείται από 12 εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Βουλγαρία). Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το πρώτο δελτίο τύπου του έργου.

KickOff 01
KickOff 02
KickOff 03
KickOff 04
KickOff 05
KickOff 06
KickOff 07

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;