Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

RENewAL Програма за обучение в Италия

Висшо майсторство по фасилити мениджмънт, управление на недвижими имоти и имущество: веднъж в живота познания чрез опит за амбициозни и иновативни мениджъри

Какво е RENEWAL SKILLS проект?

Проектът RENEWAL SKILLS (Real Estate New Alternative Skills – Нови алтернативни умения в недвижимите имоти) започна от размишленията, че дейността в областта на недвижимите имоти винаги е следвала бизнес модел, основаващ се единствено на финансовата логика, предимството на капиталовата печалба, а не на текущата рентабилност.
Бизнес моделът на южноевропейските страни (Италия, Кипър, Гърция, Португалия, Испания и България са целите на проекта) се основава единствено на остарялата логика "строителство, закупуване и продажба", което прави сектора непродуктивен и пренебрегва или подценяване всички управленски аспекти и стратегии, свързани с рентабилността, управлението и подобряването на активите и собствеността.

Въпреки приключилата икономическа криза,този модел се основава на финансово доверие и управленска импровизация: на международно ниво (САЩ, някои азиатски страни, Австралия и някои северноевропейски страни), убедени собственици и мениджъри на недвижими имоти да обръщат повече внимание на управлението и подобряването на собствеността, като подобряват активите на недвижимите имоти.

В южноевропейските страни, въпреки големите архитектурни традиции, този преход все още не се реализира по няколко причини. На първо място, историческото закъснение, което характеризира процеса на индустриализация, доведе до дефицит в организационната / управленската култура. Освен това особеността на националните пазари и индустрията, характеризираща се с висока фрагментация, както и липсата на умения в областта обучението в недвижимите имоти, липсата на иновативни елементи на управление, доведоха до много ниско равнище на рентабилност, независимо от огромните активи на недвижимите имоти.
Поради тази причина е необходимо да се обновят и модернизират организационни модели и резултати, за да бъдат по-конкурентоспособни и печеливши, намирането на иновативни решения в сектора на недвижимите имоти.

Партньорите идентифицираха пропуски в секторните умения, които да отговарят на новите потребности и тенденции в сектора решения за рентабилност, като се има предвид и цялостната разлика в уменията, която в Южна Европа не отчита модела на конвергенция, който прави комплексното управление на активи, имоти и фасилити мениджмънт, което предполага възможността за единна професия, включваща повече компетенции и обхващаща широк спектър от услуги, предлагани от пазара на недвижими имоти.

Програма за обучение и етап на осъществяване

Специфичен пропуск в уменията е все още недостатъчната интеграцията между секторите на здравеопазване, недвижими имоти и фасилити мениджмънт.
RENewAL Skills предвижда предоставянето на специфично за сектора решение за умения, в отговор на нуждите в областта на недвижимите имоти, по отношение на липсата на универсални компетенции и умения, както и разработване на конкретни и иновативни обучителни модули, със специален акцент върху ЗДРАВЕТО и БЛАГОДЕНСТВИЕТО на работното място.
Интегрирането на знания в областта на здравето в управлението на работното място, вдъхновено от енергийната ефективност, еко-дизайн и Domotics, с цел разработване на иновативни решения и прилагане на създаването на нов профил на работни места, е иновативен и очакван резултат за сектора на недвижимите имоти.
В перспективата на конвергенция между ЗДРАВЕ,фасилити, имуществото и активите, преосмисляне и преквалификация на работното място означава подобряване на качеството на трудовия живот, повишаване на производителността на работниците и подобряване на работата по отношение на иновациите и творчеството, като същевременно се увеличава реалната стойност на недвижимите имоти.

Целта на проекта е да разработи и приложи пилотна програма за професионално обучение, за да запълни пропуските в уменията и да определи нов профил за работа с компетенции в областта на здравето, работното място, активите, фасилити мениджмънт и управление на имоти.

Висшо майсторство в Италия

Masterandskills, бизнес училището е водещия партньор на RENewAL Skills, стартира безплатно обучение, висшо майсторство по фасилити мениджмънт, управление на недвижими имоти и имущество, и очаква да запише 30 европейски таланти през октомври 2018.

Обучението, реализирано и популяризирано чрез европейския проект "RENewAL - Real Estate New Alternative Skills", съфинансиран от програма Еразъм +, има за цел да въведе новите мениджъри с иновативни умения на европейския пазар на недвижими имоти, с цел проектиране на градски и работни помещения, насочени към фасилити мениджмънт и управление на активи, здравето и благосъстоянието на работещите и производителността.

Профилът на обучаемите * ще бъде избран измежду:

• 12 новозавършили италианци по архитектура, строителство, икономиката, психологията, социологията и неврология
• 12 италиански професионалисти в Недвижимите имоти
• 6 дипломирани студенти от страните ПАРТНЬОРИ по архитектура, строителство, икономиката, психологията, социологията и неврология

Седеммесечната програма ще се проведе на английски език за 24 италианци и 6 европейски студенти, идващи от страните партньори по проекта (България, Кипър, Гърция, Португалия и Испания) и ще бъде уникална възможност за архитекти, инженери, икономисти, психолози и невролози, които искат да развият солидна професионална мрежа, международна перспектива и специализирани познания за най-модерните техники за стратегия и иновации в областта на недвижимите имоти.

* Получете повече информация за профила на обучаемите в English downloads ((Dissemination and Promotion Materials))тук,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

Програмата ще се проведе в Рим от края на октомври до средата на месец април (320 часа).

По време на програмата ще бъде реализирана проектна разработка "Проектиране на новаторско решение за управление на работното място, вдъхновена от здравето и благосъстоянието на работното място" (160 часа) и 2-те работни групи, тези които ще представят най-добрите проекти ще получат 2 седмици допълнителен период на преинкубация в UBIMedical.

В края на този етап, участниците ще имат стаж (240 часа) при нашите местни партньори в Гърция, Португалия и Италия.

Програмата е с обща продължителност от 720 часа, организирани, както следва:
• 320 часа обучение в класната стая и уебинар(Рим)
• 160 часа работа по проект
• 240 часа стаж.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки заинтересован кандидат може да изпрати имейл с автобиография и кратко мотивационно писмо на: [email protected]
Obj: to the attention of Ms Roberta Sorrentino – New Real Estate Manager – application

Краен срок: 08/01/2019

 

РАЗХОДИ

Присъствието е безплатно. Пътуване до / от Рим, както и разходите за издръжка в Рим няма да бъдат покрити. Разходите за стаж и преинкубация (пътни и дневни), ще бъдат покрити до определен лимит.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?