Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

II ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОНСОРЦИУМА

На 18 юли 2018 г. се проведе втората онлайн конференция между партньорите, която беше повод да се направи кратък преглед на напредъка по проект RENewAL и всички бъдещи предизвикателства, свързани с изпълнение на дейностите.

Координаторите на Работни Пакети представиха подробно описание на дейностите по тях и бъдещите етапи на всяка дейност, като обясниха предприетите стъпки и направиха предложения за изпълнение на всяка дейност във времето. Преди заключенията всички участници направиха предложения и изразиха идеи за изпълнение на RENewAl.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?