Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Първа среща

На 5 февруари 2018 г. в Рим, Италия, се проведе първата среща по проекта.

Проектът RENewAL, който се финансира от Европейската комисия по програма "Еразъм +" (KA2 - Sectoral Skills Alliances), цели да определи и популяризира нов набор от знания, умения и компетенции за професии в областта на недвижимите имоти, познания в ПОО на мениджърите на недвижими имоти за разработване на иновативни и печеливши решения при управление на работното място.

Партньорството се състои от 12 партньора, идващи от 6 държави (Италия, Кипър, Гърция, Испания, Португалия и България). Следвайте връзката, за да прочетете 1-вата пресконференция на проекта.

 

KoM-1
KoM-2
KoM-3
KoM-4
KoM-6
KoM-5
KoM-7

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?