Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Насърчаване на знанията и опита на завършилите в областта на недвижими имоти

Насърчаване на знанията и опита на завършилите в областта на недвижими имоти

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции в областта на недвижимите имоти

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции в областта на недвижимите имоти

Разработване на иновативни решения при управление на работното място в областта на недвижимите имоти

Разработване на иновативни решения при управление на работното място в областта на недвижимите имоти

Повишаване на професионалния опит чрез стажове

Повишаване на професионалния опит чрез стажове

Интегриране на нов модел за управление на недвижимите имоти

Интегриране на нов модел за управление на недвижимите имоти

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.