Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Насърчаване на знанията и опита на завършилите в областта на недвижими имоти

Насърчаване на знанията и опита на завършилите в областта на недвижими имоти

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции в областта на недвижимите имоти

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции в областта на недвижимите имоти

Разработване на иновативни решения при управление на работното място в областта на недвижимите имоти

Разработване на иновативни решения при управление на работното място в областта на недвижимите имоти

Повишаване на професионалния опит чрез стажове

Повишаване на професионалния опит чрез стажове

Интегриране на нов модел за управление на недвижимите имоти

Интегриране на нов модел за управление на недвижимите имоти

Встъпителни думи

В наши дни дейностите свързани с недвижимите имоти в Италия, Кипър, Гърция, Португалия, Испания и България все още представляват непродуктивен сектор поради остарялата логика, подценяване на управленската стратегия и подобряване на собствеността. Промяната в подходите и перспективите в Европа оказва влияние върху тези дейности , чрез преодоляване на традиционната логика на покупко-продажбите и увеличаване влиянието на управленската култура в сектора.

Проектът има за цел да осигури на новите специалисти осъвременени умения и компетенции в областта на недвижимите имоти, за да бъдат те конкурентоспособни и продуктивни на международните пазари и да реализират в своите страни нов модел за управление на сектора, вдъхновен от иновациите в управление на пространството, енергийните ресурси и други улеснения.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?